AP açılım olarak Advanced Placement olarak bilinmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanmaya başlayan ve buradan da tüm dünyaya hızla yayılan bir program olarak bu sınavlar, ABD’nin dışında yaklaşık 60 farklı ülke tarafından da uygulanmaktadır. Avrupa üniversiteleri de Advanced Placement sınavlarını uygulamakta ve tanımaktadır. Türkiye’de ise Amerikan Okulları başta olmak üzere çok az sayıda eğitim kurumu tarafından uygulanan bu program, uluslararası alanda en önemli program olarak kabul edilmektedir.

Dünya üzerinde AP, 1955 yılından başlayıp bu güne kadar uygulanmaktadır. Advanced Placement sınavı, SAT sınavlarının da uygulayıcısı olan ‘College Board’ tarafından yürütülmektedir. İleri Düzey Yerleştirme Programı olarak da ifade edilen Advanced Placement sınavı eğitimde mükemmeliyetçiliği öngören bir programdır. Ayrıca bu sınav, güçlü, kapsamlı ve çok çalışmayı gerekli kılan bir program olma özelliğine sahiptir. AP programı 6 farklı dalda 38 farklı ders içeriğinden oluşmaktadır.

Avrupa Üniversiteleri İçin AP Almanın Avantajları

Yurt dışında eğitim almayı hedefleyen öğrenciler için Avrupa ülkeleri başta gelmektedir. Özellikle Avrupa üniversiteleri tercih edilirken yüksek AP puanının olması gerekmektedir. Advanced Placement sınavından yüksek skor alan öğrenciler, yurt dışı üniversitelerinin büyük çoğunluğundan kabul alabilmektedir. Alınan yüksek skorlar sayesinde hedefledikleri üniversiteler kolaylıkla yerleşebilme imkanına sahip olacaklardır.

Öğrenciler özellikle lise yıllarında üniversite seviyesinde pek çok ders alarak elde edilen başarılı kredilerin yurt dışı programlarında geçerliliği bulunmaktadır. Ayrıca yurt içinde bulunan bazı okullarda da lise eğitiminde elde edilen kredilerin üniversite politikası çerçevesinde kabul edildiği durumlar söz konusudur. Advanced Placement sınavından alınan yüksek skorların bir diğer önemi ise, öğrencinin ilgi duyduğu bölüme ya da alana yönelik daha derin bilgiye sahip olmasına olanak tanımasıdır. Bu sayede öğrenci bilgi duyduğu alana daha fazla yönelecek ve bilgi dağarcığını geliştirecektir.

Advanced Placement programının avantajları arasında öğrencilere daha fazla çalışma olanağı sağlayan alışkanlıklar edindirilmesi de yer almaktadır. Ayrıca kompozisyon bölümünün olmasından ötürü öğrencilerin yazı yazma becerileri de iyileştirilmektedir. Avrupa üniversiteleri için AP sınavına giren öğrenciler bu program sayesinde problem çözme yeteneklerini de geliştirmektedir. Elde edilen tüm bu yetenekler üniversite yıllarında başarılı olmak için yardımcı olma özelliğine sahiptir.

AP Sınavı İçeriği ve Süreci

Dünya üzerinde yaklaşık 3300 üniversite tarafından her yıl AP sınavı yapılmaktadır. AP sınav sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Her üniversitenin kendi programına göre belirlediği Advanced Placement kabul şartları bulunmaktadır. Kimi üniversite programında geçerli not 3 olarak belirlenirken, kimi üniversiteler içinse bu rakam 4 ya da 5 olmaktadır. Bu gerekçeler doğrultusunda yurt içinde bulunan bazı Vakıf üniversiteleri de AP skoru ile öğrenci alımı yapmaktadır.

AP sınavı içeriği üniversitelerde bulunan akademisyenler ve lise AP eğitimcilerinden oluşmaktadır. Her iki kesim tarafından oluşan bir kurul AP sınav içeriğini belirlemektedir. Avrupa üniversiteleri için önemi yüksek olan AP sınavı çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Bununla beraber kısa cevaplar gerektiren ya da kompozisyon bölümünden oluşan ikinci bir alanda bulunmaktadır. AP sınav süresi ve sınavda çıkan soru sayısı seçimde bulunulan konuya göre farklılık göstermektedir.

AP Sınavları İçin Değerlendirme Nasıl Yapılıyor?

Advanced Placement sınavı yıl içerisinde bir kere yapılmakta ve bu da Mayıs ayında gerçekleştirilmektedir. Bunlara ek olarak AP sınavına bir ya da birden fazla kere girilebilir. Ya da bu sınava bir sene sonra tekrardan girme imkanı da bulunmaktadır. AP sınavında sorulan çoktan seçmeli sorular bilgisayarlar tarafından değerlendirilmektedir. Kısa cevaplı ya da kompozisyon tarzındaki soruların değerlendirilmesi ise AP hocalarından ve üniversite profesörleri tarafından oluşturulan kurul tarafından yapılmaktadır. İki bölümün toplamından oluşan Advanced Placement sınav sonuçları 1 ila 5 puan arasında değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Çoktan seçmeli sorular ve kompozisyon bölümünden oluşan AP sınavında 3 adet sınava giren öğrencilerin, girdikleri 3 sınavın her birinden 5 üzerinden en az 3 puan alması gerekir. Bu skoru almayı başaran öğrenciler ‘AP Scholar’ unvanını elde etmiş olurlar. Avrupa üniversiteleri için kabul elde etmek isteyen öğrenciler için AP sınav sonuçları Temmuz ayı içerisinde öğrencilere bildirilmektedir. Sonuç raporları öğrencilerin o güne kadar ki almış oldukları tüm AP sonuçlarını birlikte göstermektedir. Ayrıca konu hakkında detaylı bilgi ve destek almak için aba Academy ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Open chat