Yurt dışında okumak için lise döneminde önemli sayılan bir soru da IB mi AP mı alınmalı sorusu. Her iki program da lise döneminde alındığı için öğrenciler nasıl bir tercih yapmaları konusunda kararsız kalabiliyorlar. Bu nedenle, her iki programı genel hatlarıyla değerlendirmek öğrenciler için faydalı olabilir.

Gerek IB gerekse AP sınavları, lise döneminde tamamlanan programlar. Bu programlardan başarı elde eden öğrenciler yurt dışındaki üniversitelerden kabul alabilmekteler. Dünyanın en iyi okulları için AP sınavlarından ya da IB diploma programından başarılı olmak yeterli sayılıyor. Bununla birlikte; her iki programı da tamamlamayı başaran öğrenciler de mevcut. Lise müfredatından daha ağır konuları barındıran AP ve IB programları, her öğrencinin ihtiyaç duyduğu imkanları sağlıyor.

IB mi Ap mı? Hangisini Seçmeliyim?

IB diploma programı, AP sınavlarına göre daha ağır bir müfredatın takibini zorunlu kılıyor. AP sınavlarında öğrenciler sadece sınavlara girerek de hayallerine ulaşabilirler. AP sınavlarına katılmak için takibi zorunlu olan bir program bulunmuyor. Ancak IB programı için aynı şeyi söylemek pek de mümkün değil. IB programına kabul almak da programı tamamlamak da başlı başına öğrencileri zorlayan süreçlerden oluşuyor. IB mi AP mı sorusu, bu nedenle genellikle AP tercihi ile sonuçlanabiliyor.

IB diploma programında lisenin son iki yılında tamamlanması gereken altı farklı ders bulunuyor. Bu altı dersin üçü standart seviye olarak değerlendirilirken, diğer üçü de ileri seviye olarak değerlendiriliyor. İleri seviye dersler biraz daha üniversite seviyesine hitap etmekte. Bu derslerden başarılı olan öğrenciler, üniversite sürecinde benzer derslerden muafiyet hakkı elde edebiliyor. IB diploma programına kabul süreci de kolay değil. Türkiye’de her lisede IB programı verilmiyor. IB verilen liseler ise sınırlı kontenjan doğrultusunda IB programı sunuyor. Yani hem liseye girmek hem de IB kontenjanına girebilmek gerekiyor.

Ap sınavları ile aynı sonuçları sağlayan bir diploma programı için de öğrenciler pek istekli olmuyor. Çünkü IB diploma programı, Ap sınavlarına göre gerçekten daha yorucu bir süreci barındırıyor. IB diploma programında, iki yıl boyunca altı dersin müfredatı görülüyor. Son iki hafta kala da öğrenciler altı dersin sınavına giriyor. Sınavdan alınan puanlar büyük ölçüde IB diploma puanını belirlemekte ancak IB sürecinde bir de bitirme tezi bulunuyor. Bitirme tezini tamamlayan öğrenciler IB diplomasına hak kazanıyor.

AP Hangi Avantajları Sağlıyor?

AP sınavları, yurt dışı kabullerde son dönemin en gözde programları arasında yer alıyor. IB mi AP mı sorusu, öğrenciler tarafından genellik Advanced Placement lehine yorumlanıyor. Yine imkanı olan öğrenciler her iki programı da tamamlamayı deneyebilirler. Bu tarz bir girişim kolay olmasa da sonuçları gerçekten de denemeye değer olduğunu gösteriyor. Hem AP hem de IB programını tamamlayan bir öğrenci, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında ilk sırada bulunan Oxford’dan rahatlıkla kabul alabilir.

AP sınavları, üniversite kabul süreçleri dışında üniversite derslerinde de avantaj sağlıyor. AP sınavları ile tamamlanan dersler, üniversitedeki derslerden muafiyet hakkı sağlıyor. AP sınavları üniversite müfredatı ile eşit sayıldığı için, AP sınavlarını tamamlayarak derslerden muaf olmak mümkün. AP sınavları, öğrencilere büyük miktarda burs alma şansı da sağlıyor.

AP sınavları üniversite öğrencileri kadar kariyer hedefi olanlara da yardımcı olmakta. Advanced Placement sınavlarına sahip olan öğrenciler, mezuniyet sonrasında da en iyi yerlerde istihdam elde etme şansı yakalıyor. Bu kadar çok imkan sağlayan AP sınavları, her yıl öğrencilerin daha da ilgisini çekmekte.

IB mi AP mı? Yoksa SAT mı?

Yurt dışı ile ilgili hedefleri olanların karşısına çıkan bir diğer sınav da SAT sınavı. SAT sınav sonucu ile Amerika başta olmak üzere pek çok ülkenin eğitim kurumundan kabul alınabiliyor. Durum böyle olmakla birlikte, son dönemde SAT sınavında yaşanan gelişmeler, SAT sınavını biraz arka plana çekmiş durumda. SAT sınavlarında meydana gelen değişiklik sonucunda artık AP sınavlarının önemi daha arttı.

Öğrenciler yurt dışında eğitim hedefliyorlarsa hayallerine uygun bölümlerin talep ettikleri AP sınavlarına odaklanmalılar. Okulların talep ettikleri AP sınavları, öğrencilerin en iyi okullardan kabul almalarını büyük ölçüde sağlıyor. IB diploma programı, yapısı gereği ağır bir program olduğundan öğrenciler tercihini Advanced Placement yana kullanabilirler.

IB mi AP mı sorusuna daha detaylı cevap almak için aba Yurt Dışı Eğitim ile görüşebilirsiniz. AP ve IB sınavlarına hazırlık aşamasında aba Academy’nin profesyonel kadrosundan destek alabilirsiniz. Güncel konularda hazırlanan dikkat çekici videolara ise Doç. Dr. Gamze Sart YouTube kanalından erişebilirsiniz.